Deklaracje

1. DOGO-2 druk obowiązujący od 01.05.2020r. – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.

1A. DOGO-2 stawki od 01.01.2020r. druk edytowalny

1B. DOGO-2 stawki do 31.12.2019r. druk edytowalny

1C. Instrukcja jak wypełnić DOGO-2

2. ZOGO-3 druk obowiązujący od 01.05.2020r. – wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu – załącznik obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu

2A. ZOGO-3 od 01.05.2020r. – druk edytowalny

2B. Instrukcja jak wypełnić ZOGO-3

3. DOGO-3 druk obowiązujący od 01.05.2020r. – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

3A. DOGO-3 stawki od 01.01.2020r. druk edytowalny

3B. DOGO-3 stawki do 31.12.2019r. druk edytowalny

3C. Instrukcja jak wypełnić DOGO-3

4. DOGO-4 druk obowiązujący od 01.05.2020r. – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

4A. DOGO-4 stawki od 01.01.2020r. – druk edytowalny

4B. DOGO-4 stawki do 31.12.2019r. – druk edytowalny

4C. Instrukcja jak wypełnić DOGO-4

5. DOGO-5 druk obowiązujący od 01.05.2020r. – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla właścicieli więcej niż jednej nieruchomości

5A. DOGO-5 stawki od 01.01.2020r. – druk edytowalny

5B. DOGO-5 stawki do 31.12.2019r. – druk edytowalny

5C. Instrukcja jak wypełnić DOGO-5

6. ZOGO-2 druk obowiązujący od 01.05.2020r. – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypełnia właściciel więcej niż jednej nieruchomości

6A. ZOGO–2 stawki od 01.01.2020r. druk edytowalny

6B. ZOGO–2 stawki do 31.12.2019r.druk edytowalny

6C. Instrukcja jak wypełnić ZOGO-2

7. DOGO-6 druk obowiązujący od 01.05.2020r. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku

8. DOGO – 7 druk obowiązujący od 01.05.2020r. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

8a. DOGO–7 od 01.05.2020r. druk edytowalny

9. ZOGO – 4 od 01.05.2020r. – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

9a. ZOGO–4 od 01.05.2020r. druk edytowalny

10. Platforma e-Usług Publicznych umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: http://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=18116&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=2022

10a. Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP)

11. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: EPUAP

11a. Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

12. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

13. Klauzula informacyjna

Skip to content